Loading...

Steeds meer zorgaanbieders, gemeenten, scholen en zorgvragers willen dat zorg en onderwijs geleverd wordt door professionals die garant kunnen staan voor een goede kwaliteit van de zorg en/of begeleiding die ze hun cliënten/studenten bieden. Professionals die hun vak serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen. Professionals met een beroepsregistratie! Zo bestaat het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en nu ook het SKJ-register (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Voor het Onderwijs zal de beroepsregistratie niet lang meer op zich laten wachten.

Voor een (her)registratie binnen het beroepsregister dient je als professional minimaal 12 uur per jaar te besteden aan professionele reflectie, waarbij verschillende dimensies van professionaliteit – in samenhang met elkaar – aan bod moeten komen: technisch instrumenteel (Is mijn handelen effectief en efficiënt), normatief (Is mijn handelen ethisch verantwoord?) en persoonlijk (Is mijn handelen echt, waarachtig?). Aan deze reflectievoorwaarden kan voldaan worden door middel van supervisie en begeleide intervisie bij Eliass Coaching.

Intervisie is een soort “zelfleermethode” voor professionals. Binnen een kleine groep bespreek je met collega’s op basis van gelijkwaardigheid je werkvragen, je adviseert elkaar en helpt elkaar verder door middel van collegiale coaching uitgaande van je eigen, concrete werksituaties. Intervisie is gericht op kwaliteitsbehoud en kwaliteitsontwikkeling binnen je beroepsuitoefening. Dit betekent dat het bij intervisie niet alleen gaat om het oplossen van die ene ingebrachte werkvraag of -situatie, maar vooral ook om groei in beroepshouding, probleemoplossend vermogen en professionaliteit van de deelnemers.

Goede intervisie vraagt om diepgang. Bij begeleide intervisie faciliteert een deskundige begeleider deze krachtige vorm van deskundigheidsbevordering. Als LVSC-geregistreerde supervisoren en register coaches bieden wij, Marga Salemink en Welmoed Marsman, begeleide intervisie aan voor professionals in zorg en onderwijs.

Schrijf je nu in voor begeleide intervisie en behaal of behoud jouw beroepsregistratie.

Wat houdt het precies in?

  • Een serie van 6 bijeenkomsten van 2 uur per jaar (samen 12 uur)
  • Dinsdag of donderdagavond van 19:30 – 21:30 uur
    • Liever overdag? Geef dit aan en bij voldoende belangstelling zijn er mogelijkheden voor intervisie overdag
  • Groepen van maximaal 8 professionals
  • Locatie: Arnhem, Duiven, Ede, Zevenaar en Doetinchem
    • I.v.m. het Corona virus worden de intervisiebijeenkomsten online gegeven
  • Kosten: €250,00 (excl. BTW)

Na afsluiting van de serie bijeenkomsten ontvang je een erkend LVSC-certificaat van deelname welke je kunt gebruiken voor je registratie.

 

Meld je nu aan via onderstaande knop of neem contact op met een van ons!

Marga Salemink
Geregistreerd Supervisor | Register coach | Autisme coach
info@eliass-coaching.nl
06 505 88 399

Welmoed Marsman
Geregistreerd Supervisor | Register coach
info@bureauwelmoed.nl
06 134 78 116